Op de recent verschenen thematische pagina “Acute Zorg” zijn nu nog een aantal aanvullende grafieken te bekijken. Twee grafieken geven inzicht in het aantal bezoeken op de spoedeisende hulp (SEH Spoed Eisende Hulp (Spoed Eisende Hulp)) per patiëntengroep en twee grafieken laten zien hoe vaak bepaalde specifieke behandelingen op de SEH worden uitgevoerd. De indicatoren zijn beschikbaar op ROAZ Regionaal Overleg Acute Zorgketen (Regionaal Overleg Acute Zorgketen)-niveau en worden vergeleken met cijfers voor geheel Nederland.