Het dashboard met per gemeente de gegevens uit de Indicatorenset Lokale Monitoring Kansrijke Start staat online! Met behulp hiervan kunnen lokale coalities inzicht krijgen in hun eigen gegevens uit de lokale indicatorenset.

Aan de hand hiervan kunnen beleidsmakers, bestuurders en zorgverleners bespreken wat er binnen de lokale coalitie speelt en in hoeverre het programma zich in de gewenste richting ontwikkeld. Op deze manier kan het de lokale activiteiten van Kansrijke Start helpen vormgeven. Het dashboard bevat gegevens over het meest recente jaar, de trend van de afgelopen jaren en vergelijking met landelijke en regionale gemiddelden in grafieken. Alle gegevens zijn te downloaden voor eigen gebruik. Het dashboard is ontwikkeld samen met de leden van het Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start-overleg. Het dashboard is een groeimodel: nog niet alle door de experts geselecteerde indicatoren zijn opgenomen, een aantal moet nog ontwikkeld worden.