Er zijn 3 figuren toegevoegd over het regionale gebruik van Geestelijke Gezondheidszorg in de basisverzekering, ook wel geneeskundige GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) genoemd. De kaart toont het aantal zorggebruikers per 10.000 inwoners in 2021. De tweede grafiek laat de index zien en in de onderliggende tabel ook het totaal aantal gebruikers. De onderste grafiek visualiseert de subcategorieën: voor basis GGZ betreft dat de onderverdeling kort, middel, intensief, chronisch en onvolledig; voor de specialistische GGZ gaat het om kindertijd, middel gebonden, persoonlijkheid, schizofrenie en overig en voor de langdurige GGZ inclusief en exclusief dagbehandeling, klinische intensieve dagbehandeling en overig.