Op regiobeeld.nl introduceren we een nieuwe  factsheet over de raming van de verpleging en verzorging volgens de Wet langdurige zorg (Wlz Wet langdurige zorg (Wet langdurige zorg)).  Op basis van bevolkingsprognose van Primos-2021(ABF Research) hebben we een demografische projectie gemaakt van het aantal cliënten dat gebruikmaakt van verplichte eigen bijdrage zorg volgens de Wlz.

Bovendien hebben we een extra variant doorgerekend waarbij we rekening houden met een latere instroom in instellingen, vanwege de toegenomen gemiddelde levensverwachting. De factsheet is een dynamische rapportage en presenteert de resultaten op nationaal niveau voor deze twee varianten. U kunt zelfs voor bepaalde figuren een specifiek zorgzwaartepakket (ZZP Zorgzwaartepakket (Zorgzwaartepakket)) selecteren voor meer gedetailleerde informatie. In het tweede deel van de rapportage zijn de resultaten ook beschikbaar op regionaal niveau, inclusief informatie over de nieuwe Woondeal-regio's.