We hebben de oude Indicator "Vergrijzing in de zorg" aangepast en uitgebreid met meerdere zorgbranches.

Deze grafiek toont het aandeel werknemers van 55 jaar en ouder per branche in de sector zorg en welzijn ten opzichte van het totaal aantal werknemers in de branche tussen 2010 en 2019. Bekijk de indicator Aandeel werknemers 55+ jaar in de zorg en welzijn.