De grafieken op deze pagina bevatten data die afkomstig zijn van Google Trends. De gegevens van google trends zijn het resultaat van zoekopdrachten die dagelijks worden uitgevoerd op Google.

De reden dat we inzichten met behulp van Google Trends data laten zien op Regiobeeld.nl is omdat bepaalde onderwerpen die op dit moment spelen binnen de zorg en volksgezondheid in Nederland nog niet voldoende inzichtelijk zijn in de huidige databronnen. Met behulp van deze pagina kunnen deze onderwerpen toch worden meegenomen in een totaalbeeld voor een regioplan. De data geeft informatie over hoe diverse onderwerpen, zoals E-sigareten,  leven in de verschillende provincies. Krijgen de onderwerpen meer aandacht in de loop van de tijd? En is het een onderwerp waar we meer aandacht voor moeten hebben als regio?

Selecteer hieronder de provincie waarover u informatie wilt. 

De volgende indicatoren staan op deze pagina:

  • Trend in het zoekgedrag op Google naar 'E-sigaretten', 'Lachgas' en 'Microdosing'
  • Trend in het zoekgedrag op Google naar 'E-sigaretten', 'Lachgas' en 'Microdosing' in vergelijking tot de trend in het zoekgedrag naar 'huisarts'

Regio filter

{@google-trends}

#esigaret_lachgas_microdosering

{#esigaret_lachgas_microdosering_trend} {#esigaret_lachgas_microdosering_regioverg}

Het zoekgedrag op Google naar 'E-sigaretten', 'Lachgas' en 'Microdosing'

Deze figuren tonen het zoekgedrag op Google naar drie verschillende onderwerpen. De onderwerpen kunnen worden geselecteerd in het menu boven de grafiek.  De eerste visualisatie toont de trend van het zoekvolume van 2019 tot en met 2023. De tweede visualisatie toont een regiovergelijking per jaar voor het geselecteerde onderwerp. Het jaar kan worden geselecteerd in het menu boven de grafiek. In beide grafieken kunnen de geselecteerde provincies worden vergeleken met Nederland.

Interpretatie van de Google Trends data

Google Trends is een tool om trends en patronen van zoekopdrachten met Google te analyseren. Google Trends toont de relatieve frequentie van de zoekvolume-activiteit in een index van 0 tot 100.

Grote voordelen:

  • De data wordt real-time verzameld en gerapporteerd.
  • Trends in zoekopdrachten naar verschillende termen kunnen worden vergeleken.
  • Trends in zoekopdrachten in verschillende regio’s kunnen worden vergeleken.

Een aantal disclaimers:

  • De data is anoniem. Het is dus niet duidelijk wie er zoekt en wat de intenties zijn.
  • Exclusie van personen die de Google zoekmachine niet gebruiken.
  • In de analyses zijn bepaalde zoektermen geselecteerd waarbij het niet met zekerheid kan worden vastgesteld of hiermee alle zoekopdrachten naar dat onderwerp worden gevonden.

Onderstaande figuur kan helpen om de data te interpreteren.  Deze figuur toont het zoekgedrag op Google naar vier verschillende onderwerpen van 2019 tot en met 2023 voor heel Nederland. Het onderwerp ‘huisarts’ dient als referentie. In de grafiek is een lijn te zien bij 68,0. Dit is de gemiddelde zoekvolume-activiteit naar 'huisarts' van 2019-2023 in Nederland. Het zoekvolume naar de andere onderwerpen kan aan de hand van deze referentie worden ingeschat.  Om te helpen bij deze inschatting, geven we hierbij nog wat cijfers vanuit NiveL; over de huisartsenzorg

  • In 2022 heeft meer dan driekwart (77,6%) van de mensen die bij een huisartsenpraktijk staat ingeschreven éénmaal of vaker contact gehad met de huisartsenpraktijk.
  • Patiënten die in een jaar contact hebben met een huisartsenpraktijk, hebben jaarlijks gemiddeld vijf contacten.

#esigaret_lachgas_microdosering_trend_verg_ha

{#esigaret_lachgas_microdosering_trend_verg_ha}