Op deze pagina vindt u data over de gezondheid en leefstijl van inwoners in de regio van uw keuze. Op basis van verschillende indicatoren krijgt u een beeld van hoe het gesteld is met de gezondheid en leefstijl van inwoners en hoe dat in de toekomst zal zijn.

Selecteer hieronder de regio-indeling waarover u informatie wilt. 

De volgende indicatoren staan op deze pagina:

  • Trend in de als (zeer) goed ervaren gezondheid
  • De als (zeer) goed ervaren gezondheid per regio.
  • Personen met één of meer aandoeningen uitgesplitst naar personen met één aandoening of twee of meer aandoeningen.
  • Prevalentie van aandoening voor de diagnoses angststoornissen, perifere artrose, beroerte, COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronic Obstructive Pulmonary Disease), coronaire hartziekten, dementie, diabetes, longkanker, nek- en rugklachten en stemmingsstoornissen.
  • Prevalentie van aandoening uitgesplitst naar alle hierboven vermelde aandoeningen.
  • Deze broosheid kaart toont voor de regio het aandeel mensen van 65 jaar en ouder met toenemende kwetsbaarheid
  • Leefstijlindicatoren roken(soms), overmatig alcoholgebruik en overgewicht (BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. (Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.)>25)
  • Sport en bewegen geselecteerd naar de indicatoren 'wekelijkse sporters' en 'voldoen aan de beweegrichtlijn".
  • Hoog risico op angst of depressie per regio

#trendErvarenGezondheid

{#trendErvarenGezondheid}

(Zeer) goed ervaren gezondheid

Deze grafiek toont voor de regio {regio} het percentage personen van 20 jaar en ouder dat hun gezondheid als 'zeer goed' of 'goed' ervaart.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2016 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de regio. Deze projecties zijn beleidsarm .

#ervarenGezondheid

{#ervarenGezondheid}

(Zeer) goed ervaren gezondheid per regio

Deze kaart toont voor de regio {regio} het aandeel mensen dat hun gezondheid als goed of zeer goed ervaart. Dit is het percentage personen van 18 jaar en ouder met antwoordcategorie 'zeer goed' of 'goed' op de vraag naar de algemene gezondheidstoestand. U kunt inzoomen op de kaart en de cijfers per buurt bekijken.

#morbiditeit

{#morbiditeit}

Aantal personen met één of meer aandoeningen

Deze grafiek toont voor de regio {regio} de ontwikkeling van het aantal personen met één of meer aandoeningen. Via het menu boven de grafiek kunt u de gewenste weergave selecteren.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2016 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de regio. Deze projecties zijn beleidsarm .

#prevalentieAandoeningen

{#prevalentieAandoeningen} {#prevalentieAandoeningen2}

Prevalentie van aandoeningen

De grafiek laat de ontwikkeling zien van een aantal geselecteerde aandoeningen in de regio {regio} als percentage van de totale bevolking. De grafiek toont een index met basisjaar 2015 zodat de landelijke en regionale cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2016 in de regio. Deze projecties zijn beleidsarm .

#broosheid

{#broosheid}

Broosheid

Deze kaart toont voor de regio {regio} het aandeel mensen van 65 jaar en ouder met toenemende kwetsbaarheid. Bij een toenemende kwetsbaarheid is er sprake van een verminderde ‘reservecapaciteit’. Daardoor kunnen kleine kwalen of, normaal gesproken, onschuldige incidenten, zoals een toevallige valpartij, eenvoudig uitgroeien tot grote gezondheidsproblemen. Deze maat is ontwikkeld door Kleinenberg et al.

#aandoeningPerGemeente

{#aandoeningPerGemeente}

Prevalentie van aandoening

De grafiek laat de ontwikkeling zien van het percentage mensen van de totale bevolking in de regio {regio} en Nederland dat de geselecteerde aandoening heeft. De grafiek toont een index met basisjaar 2015 zodat de landelijke en regionale cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken. Via het menu boven in de grafiek kunt u de weergave voor een bepaalde aandoening selecteren.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2016 in de regio. Deze projecties zijn beleidsarm .

#leefstijl

{#leefstijl}

Leefstijlindicatoren

Deze grafiek toont voor de regio {regio} de ontwikkeling van verschillende leefstijlindicatoren. Via het menu boven de grafiek kunt u een leefstijlindicator kiezen.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2016 op basis van demografie en een historische trend in de regio. Deze projecties zijn beleidsarm .

#sport_bewegen

{#sport_bewegen}

Sport en bewegen

Deze grafiek toont voor de regio {regio} de ontwikkeling van de indicatoren 'Wekelijkse sporters' en 'Voldoen aan de beweegrichtlijn'. Via het menu boven de grafiek kunt u een leefstijlindicator kiezen.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2016. Deze projecties zijn beleidsarm .

#hrad

{#hrad}

Hoog risico op angst of depressie

De kaart presenteert cijfers over hoog risico op een angststoornis of depressie onder personen van 18 jaar en ouder. Deze cijfers, uit de gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2020, van GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst )-en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), zijn gebaseerd op een veel gebruikte vragenlijst voor screening van angst en depressie (Kessler-10 vragenlijst). Daarin worden vragen gesteld over oa vermoeidheid, rusteloosheid en somberheid in de afgelopen vier weken.

Verantwoording en aanvullende informatie

Verantwoording
Details over ‘Gezondheid en leefstijl’ en de gebruikte databronnen en methoden staan op de pagina Verantwoording

Aanvullende informatie op andere websites