Op deze pagina vindt u data over de gezondheid en leefstijl van inwoners in de regio van uw keuze. Op basis van verschillende indicatoren krijgt u een beeld van hoe het gesteld is met de gezondheid en leefstijl van inwoners en hoe dat in de toekomst zal zijn.

Selecteer hieronder de regio-indeling waarover u informatie wilt. 

De volgende indicatoren staan op deze pagina:

Regio filter

{@gezondheid-leefstijl}

(Zeer) goed ervaren gezondheid per regio

Deze twee figuren tonen voor de geselecteerde regio's het aandeel mensen dat hun gezondheid als goed of zeer goed ervaart. Dit is het percentage personen van 18 jaar en ouder met antwoordcategorie 'zeer goed' of 'goed' op de vraag naar de algemene gezondheidstoestand. 

#ervarenGezondheid_kaart

{#ervarenGezondheid_kaart}

#ervarenGezondheid_trend

{#ervarenGezondheid_trend}

Langdurige aandoeningen en beperkt vanwege gezondheid

Deze twee figuren presenteren het aantal mensen dat langdurige aandoeningen of beperkingen heeft, of die problemen hebben die het dagelijks leven beperken, per gemeente in de geselecteerde regio's. U kunt boven de kaart een keuze maken voor de weergave van de indicatoren ‘Een of meer langdurige aandoeningen’ en ‘Beperkt vanwege gezondheid’.

#aandoening_en_beperking_kaart

{#aandoening_en_beperking_kaart}

#aandoening_en_beperking_trend

{#aandoening_en_beperking_trend}

Beperkt in activiteiten door horen, zien of mobiliteit

Deze twee figuren presenteren het aantal mensen dat beperkingen ervaart in activiteiten met betrekking tot horen, zien of mobiliteit per gemeente in de geselecteerde regio's. Het gaat hierbij niet om tijdelijke problemen. U kunt boven de kaart een keuze maken voor de weergave van de indicatoren ‘Lichamelijke beperkingen met betrekking tot horen, zien of mobiliteit’, ‘Beperkingen in horen’, ‘Beperkingen in zien’ en ‘Beperkingen in bewegen’.

#gezondheid_en_beperking_kaart

{#gezondheid_en_beperking_kaart}

#gezondheid_en_beperking_trend

{#gezondheid_en_beperking_trend}

Broosheid

Deze twee figuren tonen voor de geselecteerde regio's het aandeel mensen van 65 jaar en ouder met toenemende kwetsbaarheid. Bij een toenemende kwetsbaarheid is er sprake van een verminderde ‘reservecapaciteit’. Daardoor kunnen kleine kwalen of, normaal gesproken, onschuldige incidenten, zoals een toevallige valpartij, eenvoudig uitgroeien tot grote gezondheidsproblemen. Deze maat is ontwikkeld door Kleinenberg et al. U kunt boven de kaart een keuze maken voor de weergave van de indicatoren 'Broze gezondheid', 'Broze gezondheid - fysiek domein',  'Broze gezondheid - psychisch domein',  'Broze gezondheid - sociaal domein'.

#broosheid_kaart

{#broosheid_kaart}

#broosheid_trend

{#broosheid_trend}

Angst of depressie en stress

Deze twee figuren presenteren cijfers over hoog risico op een angststoornis of depressie en (heel) veel stress, onder personen van 18 jaar en ouder.
De cijfers over angst en depressie zijn gebaseerd op een veel gebruikte vragenlijst voor screening van angst en depressie (Kessler-10 vragenlijst). Daarin worden vragen gesteld over o.a. vermoeidheid, rusteloosheid en somberheid in de afgelopen vier weken.
Cijfers over stress zijn gebaseerd op de vraag “Heeft u de afgelopen 4 weken last gehad van stress?”, waarbij er 4 antwoordopties mogelijk zijn: 1) ‘Nee, (bijna) niet’, 2) ‘Ja, een beetje stress’, 3) ‘Ja, veel stress’ en 4) ‘Ja, heel veel stress’.
U kunt boven de kaart een keuze maken voor de weergave van de indicatoren:  'Hoog risico op een angststoornis of depressie' en 'Stress'.

#angst_en_depressie_kaart

{#angst_en_depressie_kaart}

#angst_en_depressie_trend

{#angst_en_depressie_trend}

Zelfdodingen

De grafiek toont het aantal zelfdodingen in de regio per 10.000 inwoners. Vanwege grote fluctuaties zijn de cijfers van 5 opeenvolgende jaren gemiddeld: de cijfers bij 2022 laten dus het gemiddelde zien van 2018 tot en met 2022.

#trendSuicides

{#trendSuicides}

Leefstijl: alcohol

Deze twee figuren tonen voor de geselecteerde regio's de  status van verschillende leefstijlindicatoren omtrent alcoholgebruik.
Via het menu boven de kaart kunt u een leefstijlindicator kiezen: 'Voldoen aan alcoholrichtlijn', 'Overmatige drinker', 'Zware drinker'. De trend toont u ontwikkeling door de tijd voor deze indicatoren.
Overmatig drinken betreft het percentage mensen van 18 jaar en ouder dat meer dan 21 glazen alcohol per week (mannen) of meer dan 14 glazen alcohol per week (vrouwen) drinkt. Zwaar drinken betreft het percentage mensen van 18 jaar en ouder dat minstens één keer per week meer dan vier (vrouwen) of zes (mannen) glazen alcohol op één dag drinkt. Alcohol gebruik volgens de richtlijn is het percentage personen van 18 jaar en ouder dat geen of maximaal één glas alcohol per dag drinkt.

#alcohol_kaart

{#alcohol_kaart}

#alcohol_trend

{#alcohol_trend}

Leefstijl: roken

Deze twee figuren tonen voor de geselecteerde regio's het percentage rokers. De kaart toont het percentage rokers naar gemeente, de trendgrafiek toont de ontwikkeling van het percentage roker door de tijd. Roken refereert naar het percentage personen van 18 jaar en ouder dat de vraag “Rookt u weleens?” beantwoordt met “ja”, exclusief het gebruik van een elektronische sigaret.

#roken_kaart

{#roken_kaart}

#roken_trend

{#roken_trend}

Leefstijl: gewicht

Deze twee figuren tonen voor de geselecteerde regio's de status van verschillende leefstijlindicatoren omtrent gewicht.
Via het menu boven de kaart kunt u een leefstijlindicator kiezen: 'Overgewicht' of 'Ernstig overgewicht (obesitas)'. De trend toont u ontwikkeling door de tijd voor deze indicatoren.
Overgewicht betreft het percentage personen van 18 jaar en ouder met een Body Mass Index ( BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. (Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.)) van 25,0 kg/m2 en hoger, gebaseerd op zelf-gerapporteerde lengte en gewicht. Ernstig overgewicht (obesitas) betreft het percentage personen van 18 jaar en ouder met een Body Mass Index (BMI) van 30,0 kg/m2 en hoger, gebaseerd op zelf-gerapporteerde lengte en gewicht.

#gewicht_kaart

{#gewicht_kaart}

#gewicht_trend

{#gewicht_trend}

Sport en bewegen

Deze twee figuren presenteren het aandeel mensen van 18 jaar en ouder dat sport en beweegt volgens de Beweegrichtlijn en het aandeel dat ten minste een keer per week een sport beoefent, per gemeente in de geselecteerde regio's. Ook kunt u een keuze maken voor de weergave het percentage personen tussen de 18 en 65 jaar en ouder dat minimaal een deel van het traject naar werk of school lopend, fietsen of allebei aflegt.
De beweegrichtlijn voor volwassenen is als volgt gedefinieerd:

  • Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
  • Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.

#sport_bewegen_kaart

{#sport_bewegen_kaart}

#sport_bewegen_trend

{#sport_bewegen_trend}

Verantwoording en aanvullende informatie

Verantwoording
Details over ‘Gezondheid en leefstijl’ en de gebruikte databronnen en methoden staan op de pagina Verantwoording

Aanvullende informatie op andere websites