Achtergrondformatie lokale indicatoren Kansrijke Start met een beschrijving van teller, noemer, databron en extra informatie per indicator.