Regiobeeld.nl heeft uw privacy hoog in het vaandel staan: wij verwerken persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier, conform wet- en regelgeving.

Het gebruik van persoonsgegevens is wettelijk vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op deze verordening en wet.

Hoe gaat Regiobeeld.nl om met uw persoonsgegevens?

Regiobeeld.nl gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten of verstrekt. Heeft u zich bijvoorbeeld opgegeven voor een onderzoek, dan gebruikt Regiobeeld.nl uw gegevens alleen voor dat onderzoek. Maakt u gebruik van het contactformulier om een vraag te stellen, dan worden uw gegevens alleen gebruikt om daarover contact met u op te nemen.

Regiobeeld.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Persoonsgegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de website strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Omdat Regiobeeld.nl gemaakt wordt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, werken we volgens het privacybeleid van het RIVM.

Vragen?

Heeft u vragen over hoe Regiobeeld.nl met uw persoonsgegevens of hoe Regiobeeld.nl uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op:

Per e-mail: AVG-RIVM@rivm.nl

Per telefoon: 030-274 91 11

Per post:  RIVM t.a.v. AVG, Antwoordnummer 3270, 3720 VB Bilthoven