Regiobeeld.nl heeft nu een overzichtspagina met alle regio-indelingen en regio's. Zo kunt u snel zien of er data bechikbaar zijn voor de regio-indeling die u zoekt.

Er zijn veel verschillende regio-indelingen in Nederland. Op Regiobeeld.nl kunt u cijfers vinden van diverse regio-indelingen, zoals de zorgkantoor regio-indeling of de arbeidsmarkt regio-indeling. Welke regio-indelingen op deze website staan en welke regio’s er per indeling zijn, kunt u nu zien op een speciale uitlegpagina. Per regio-indeling is een kaart beschikbaar, waarop u alle regio’s kunt zien.  

Bekijk de regio-indelingen