In juni 2021 organiseren VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Regiobeeld.nl een expertsessie (klankbordgroep) waarin we in gesprek gaan over de doorontwikkeling van deze website.

Regiobeeld.nl is in 2019 ontwikkeld om partijen te ondersteunen in het maken van regiobeelden. Inmiddels zijn we twee jaar verder en zien we dat partijen actief aan de slag zijn met het in kaart brengen van de regionale opgave. Regiobeelden krijgen vorm en er wordt gewerkt aan de doorontwikkeling daarvan. De expertsessie in juni is bedoeld om Regiobeeld.nl ook in deze fase zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoefte van (potentiële) gebruikers.